morrens jonagored supraPochodzenie:
Odmianę Jonagold otrzymano w 1943 roku w amerykańskiej stacji doświadczalnej Geneva dzięki skrzyżowaniu Jonathan x Golden Delicious. Morren?s Jonagored to znaleziony w Belgii w 1980 roku czerwony mutant.

Opis drzewa:
Drzewo rośnie silnie, tworzy koronę szerokostożkowatą, średnio zagęszczoną z korzystnym poziomym rozmieszczeniem gałęzi. Odmiana plonuje obficie na dwuletnich pędach.

Opis owocu:
Jonagored prawie w całości pokryty jest intensywnym rumieńcem. Owoc duży lub bardzo duży, stożkowatokulisty. Miąższ żółty, gruboziarnisty, ścisły. Bardzo wysokie walory smakowe.