dziadekHistoria tego gospodarstwa zaczęła się bardzo dawno, bo od 20 maja 1975 roku. W tym właśnie roku moi rodzice Elżbieta i  Krystian kupili 3,63 hektara ziemi w okolicy Strzelec Krajeńskich. Od tego momentu zaczęło się zagospodarowywanie działki. Ja w tym okresie miałem 14 lat. Od tak młodego wieku zaczęła się moja przygoda z sadownictwem.

Przy moim niewielkim udziale, (ze względu na wiek) działka została ogrodzona, powstały pierwsze budynki gospodarcze, zostały posadzone drzewa. W pasach pomiędzy rzędami na powierzchni 3,00 hetera została założona plantacja truskawek, która była prowadzona prze okres 5 lat. W kolejnych latach rodzice dokupowali od sąsiadów kolejne działki, które były obsadzane drzewkami owocowymi. Sad się rozrastał i w 1999 roku miał 10 hektarów powierzchni. W tym właśnie roku, rodzice podjęli decyzję o prawnym przekazaniu gospodarstwa swoim synom Mirosławowi i Waldemarowi. Grunty zostały podzielone na połowę i przekazane w formie darowizny. Od tego momentu czyli od 1999 roku jestem prawnym właścicielem gospodarstwa o pow. 5,00 ha. W 2000 roku został wybudowany nowy magazyn chłodnia z trzema komorami i sortownią, mogące pomieścić 250 ton owoców.

W 2002 roku dokupiliśmy u sąsiada kolejne 5,00 hektarów ziemi, na której zostały posadzone jabłonki i wiśnie, została przeprowadzona modernizacja systemu nawadniającego oraz zamontowano urządzenia chłodnicze w kolejnej komorze przechowalni. Wszystkie te działania były objęte programem SAPARD, z którego korzystałem, a refundację 50% poniesionych kosztów już otrzymałem. Wszystkie działania po 1999 roku były prowadzone przy bardzo dużej pomocy i wsparciu moich rodziców, którzy swoim doświadczeniem i wieloletnią praktyką wspierali i w dalszym ciągu wspierają moje poczynania. Tradycją tego gospodarstwa było i w dalszym ciągu jest dbanie o wysoką jakość produkowanych owoców, dobre imię, solidność, uczciwość i żeby nazwisko Surma, było właśnie z tym kojarzone.

Niestety 22 lutego 2013 roku po długiej chorobie opuszcza nas założyciel tego gospodarstwa mój ojciec Krystian Surma.

Lata 2011-2013 przyniosły proces kolejnych inwestycji. Gospodarstwo poszerza się o kolejne kwatery sadu jabłoniowego.
Przy wsparciu funduszy pozyskanych ze środków pochodzących z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powstaje nowy magazyn do przechowywania owoców w kontrolowanej atmosferze, zostaje zakupiony nowy sprzęt i maszyny pomocne w prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa.